Voorwaarden

Openingstijden:

Voor het brengen en halen van hotelgasten is het hotel geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 10.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen is het hotel gesloten voor brengen en ophalen van hotelgasten.

Tarieven regulier:

Het dagtarief bedraagt voor grote honden € 14,-, voor middelgrote honden en € 13,- voor kleine honden € 12,-. Voor een kat/poes wordt € 8,- berekend. De eerste dag is de dag van aankomst, de laatste dag is de dag van afhalen. Honden worden op de laatste dag van het verblijf in het pension gewassen. De kosten hiervan bedragen € 12,-.

Tarieven vakanties:

Het dagtarief bedraagt voor grote honden € 15,50,-, voor middelgrote honden € 14,50,- en voor kleine honden € 13,50,-. Voor een kat/poes wordt € 8,- berekend. Honden die niet combineerbaar zijn met andere honden is het dag tarief €18,-. De eerste dag is de dag van aankomst, de laatste dag is de dag van afhalen. Honden worden op de laatste dag van het verblijf in het pension gewassen. De kosten hiervan bedragen € 12,-.

Reservering en annulering:

Hotelplaatsen dienen vooraf gereserveerd te worden. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de gereserveerde periode wordt 1/3 van de reeds betaalde kosten terug betaald. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. Dat laatste is ook het geval wanneer het dier eerder dan de einddatum van de reservering wordt opgehaald.

Overschrijding reservering:

Bij overschrijding van de gereserveerde periode zonder overleg zullen behalve de pensionkosten extra kosten in rekening gebracht worden. Wanneer de overschrijding meer dan 14 dagen bedraagt zonder dat de eigenaar contact opneemt met de hotelhouder zal het dier worden overgedragen aan een dierenasiel. Alle kosten zijn in dat geval voor rekening van de eigenaar van het dier.

Parasieten:

Het dier dient op de dag van aankomst vlooienvrij en recent ontwormd te zijn. Wanneer dit, ter beoordeling van de hotelhouder of de dierenarts, niet het geval is, zal een behandeling ingesteld worden waarvan de kosten voor rekening van de eigenaar van het dier komen.

Vaccinaties:

Honden dienen gevaccineerd te zijn tegen hondenziekte, parvo, HCC, leptospirose en kennelhoest. Indien de hond bij aankomst in het hotel niet volledig gevaccineerd is, dan wel de vaccinatie verlopen is, zal de dierenarts van het hotel alsnog een vaccinatie uitvoeren. De dierenarts beoordeelt in dat geval of het dier gedurende een aantal dagen in een speciaal quarantaineverblijf geplaatst dient te worden. De kosten van de vaccinatie, alsmede de eventuele quarantainekosten, zijn voor rekening van de eigenaar van het dier. Extra vaccinatie tegen kennelhoest is verplicht. Minimaal 7 dagen voor aankomst in het hotel. 

Vergeet u niet het vaccinatieboekje mee te nemen!

Ziekte:

Het hotel wordt wekelijks bezocht door een dierenarts. De kosten hiervan zijn voor rekening van de hotelhouder. De hotelhouder zal indien de gezondheid of het welzijn van het dier dit noodzakelijk maken, het dier laten behandelen door de dierenarts. De kosten van behandeling en eventuele spoedconsulten zijn voor rekening van de eigenaar van het dier.

Manden:

Meegebrachte manden, dekens, speeltjes etc. kunnen, op verzoek van de eigenaar, gebruikt worden. Eventuele schade aan deze materialen kan niet verhaald worden op de hotelhouder.

Betaling:

Bij de reservering dient 50% van de kosten te worden voldaan, is de betaling niet binnen na 1 maand, na datering van de reservering, vervalt de reservering. De overige 50%, alsmede de eventuele extra kosten, dienen contant te worden betaald op de dag waarop het dier wordt gebracht.